θέσεις εργασίας

1. 3μηνη θέση εργασίας για το καλοκαίρι

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει 3 άτομα για το τμήμα παραγωγής και γενικά για βοηθητικές εργασίες για το διάστημα των 3 μηνών της  καλοκαιρινής περιόδου.

Προτεραιότητα θα έχουν οι υποψήφιοι που προέρχονται από το περιβάλλον των ανθρώπων της εταιρείας μας  και από περιοχές κοντά στην έδρα της (Σχηματάρι, Δήλεσι, Οινόφυτα, Αυλίδα, Χαλκίδα, κλπ)

Άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω, με διάθεση και ενδιαφέρον για εργασία, μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία της εταιρείας (Μαρία Τζιρίμη) τηλεφωνικά στο 2262056738 ή με email στο secretary@forlabels.gr

 

2. Μηχανικός παραγωγής

Η FORLABELS S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και flexible packaging.

Αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό παραγωγής για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να:

 • Να μπορεί να εργαστεί και να αναπτυχθεί σε δυναμικό, ευμετάβλητο και multitasking περιβάλλον.
 • Να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλλαγή, την πίεση και τα deadlines.
 • Να θέτει και να υλοποιεί φιλόδοξους στόχους.
 • Να λειτουργεί και να σκέφτεται αποτελεσματικά και κατά περίπτωση in the box αλλά και out of the box.
 • Να είναι ομαδικός και να επικοινωνεί ικανοποιητικά με το προσωπικό της παραγωγής. αλλά και με τα υπόλοιπα τμήματα.
 • Να γνωρίζει άριστα αγγλικά.

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε θέση εργασίας με ενασχόληση σε εκτυπώσεις ή συσκευασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο secretary@forlabels.gr με την ένδειξη: indeng

 

3. Γραφίστας – Τεχνικός Επεξεργασίας Αρχείων για το Prepress

H FORLABELS S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και flexible packaging. Λειτουργεί στο Σχηματάρι Βοιωτίας και είναι συνεχώς και σταθερά αναπτυσσόμενη.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει για το Prepress, Γραφίστα- Τεχνικό Επεξεργασίας Αρχείων. Συστημικό περιβάλλον του Prepress: ArtPro, Nexus, Automation Engine, WebCenter και Adobe Suite.

Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα προϊόντα. Υλοποιεί ένα πλάνο επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τομείς IS/IT. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο secretary@forlabels.gr με την ένδειξη: PRE.

 

4. Λογιστήριο

H FORLABELS S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και flexible packaging. Λειτουργεί στο Σχηματάρι Βοιωτίας και είναι συνεχώς και σταθερά αναπτυσσόμενη.

Για την κάλυψη των αναγκών του οικονομικού τμήματος επιθυμεί να προσλάβει:
Βοηθό Λογιστή/Λογίστρια.
Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος ιδανικά θα πρέπει να:
Είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης
Έχει προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας
Έχει άριστη γνώση Αγγλικών
Έχει γνώσεις έκδοσης και αποστολής δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, INTRASTAT
Μπορεί να λειτουργεί σε δυναμικό, περιβάλλον.
Θέτει και να υλοποιεί φιλόδοξους στόχους.
Έχει νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης
Έχει γνώσεις μισθοδοσίας και αποθήκης
Διαχειρίζεται συμφωνίες πελατών-προμηθευτών, τραπεζών, αξιόγραφα

Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα προϊόντα. Υλοποιεί ένα πλάνο επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τομείς IS/IT. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία. Θα εκτιμηθεί επίσης εμπειρία στο SAP Business One.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο secretary@forlabels.gr με την ένδειξη: ACC.

 

5. Στέλεχος για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

H FORLABELS S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και flexible packaging.

Αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα προϊόντα. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει στέλεχος για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών.

Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/ια θα δραστηριοποιείται κυρίως:

 • Στο συντονισμό και επίβλεψη νέων project σε συνεργασία με το R&D, την παραγωγή, την κοστολόγηση και το SC.
 • Στην υποστήριξη του τμήματος πωλήσεων και ειδικά στη διαχείριση των παραγγελιών, (ποσότητες, χρόνοι παράδοσης, τιμές, τρόποι πληρωμής, χρηματοοικονομικός έλεγχος κ.λπ.).

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι ιδανικά θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να εργαστούν και να αναπτυχθούν σε δυναμικό και ευμετάβλητο περιβάλλον.
 • Να διαχειρίζονται αποτελεσματικά την αλλαγή την πίεση και τα ασφυκτικά deadlines.
 • Να θέτουν και να υλοποιηθούν φιλόδοξους στόχους.
 • Να δημιουργούν και να συντηρούν win win σχέσεις με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες.
 • Να σκέφτονται επιχειρηματικά και να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά.
 • Να γνωρίζουν άριστα αγγλικά.
 • Να έχουν πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση εργασίας με εμπειρία σε θέματα εκτυπώσεων καθώς και πιθανή γνώση γραφιστικής και κατά προτίμηση για άτομα από τις περιοχές Σχηματαρίου, Θήβας, Χαλκίδας, ή και Βορείων Προαστίων Νομού Αττικής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο secretary@forlabels.gr.