θέσεις εργασίας

Αγγελία

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ

H forlabels είναι μια εταιρεία εφαρμογών συσκευασίας με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης : την παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας, αυτοκόλλητων ετικετών και θερμοσυρρικνούμενων sleeves. Αναπτύσσουμε με συνέπεια πλήθος προϊόντων και καινοτόμων εφαρμογών. Δίνουμε έμφαση στην αριστεία και στην αποτελεσματικότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας  Χειριστές Εκτυπωτικών Μηχανών, για το εργοστάσιο της εταιρείας  στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Προφίλ υποψηφίου :

 • Υπευθυνότητα, εργατικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα με δυνατότητες συγκέντρωσης σε λεπτομερείς διαδικασίες.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή, όχι απαραίτητη.
 • Κάτοικοι περιοχών Βοιωτίας ή και Χαλκίδας θα προτιμηθούν.

Παροχές :

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Διαρκής εκπαίδευση, εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων εργαζομένων.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο hr@forlabels.gr με την ένδειξη #ΕΚΤΥΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

H forlabels είναι μια εταιρεία εφαρμογών συσκευασίας με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης : την παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας, αυτοκόλλητων ετικετών και θερμοσυρρικνούμενων sleeves.

Αναπτύσσουμε με συνέπεια πλήθος προϊόντων και καινοτόμων εφαρμογών. Δίνουμε έμφαση στην αριστεία και στην αποτελεσματικότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας Ηλεκτρολόγο-Συντηρητή Μηχανημάτων, για το εργοστάσιο μας στο Σχηματάρι.

Προφίλ υποψηφίου :

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας/Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας/Μηχανικής
 • Γνώση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office suite)
 • Προϋπηρεσία σε θέση εφαρμογών εκτύπωσης και συσκευασίας ή αντίστοιχη σε τομέα συσκευασίας τροφίμων ή και καλλυντικών θα αξιολογηθεί θετικά.

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Μηχανολογική & ηλεκτρολογική συντήρηση των μηχανημάτων
 • Διαγνωστικός έλεγχος & επισκευή μηχανημάτων
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού, ελεγχου παραγωγής.
 • Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών κατά τη διάρκεια της βαρδιών του εργοστασίου
 • Τήρηση κανονισμών και προτύπων ασφάλειας

Παροχές:

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Διαρκής εκπαίδευση, εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση

Για να γίνεις μέλος της ομάδας μας μπορείς να στείλεις το CV σου στο hr@forlabels.gr με την ένδειξη #ELECTR.ENG.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ

H forlabels είναι μια παραγωγική εταιρία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκόλλητης ετικέτας και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Αναπτύσσουμε σταθερά και με συνέπεια τρέχοντα προϊόντα αλλά και νέες καινοτόμες εφαρμογές συσκευασίας.

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών μας , την ταχύτητα των υπηρεσιών μας , την αποτελεσματικότητα και την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας.

Επιθυμούμε να προσθέσουμε στο δυναμικό μας Αποθηκάριο ο οποίος θα εργαστεί στο τμήμα Διακίνησης & Αποθήκης στο εργοστάσιο της εταιρείας στο 📍 Σχηματάρι.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει :

 • Να είναι απόφοιτος Λυκείου
 • Να έχει εκπληρωμένες τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις
 • Ιδανικά να είναι κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Βοιωτίας ή και Χαλκίδας
 • Να γνωρίζει Η/Υ & MS Office
 • Να χαρακτηρίζεται από συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα
 • Να είναι πεπειραμένος χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή.

Βασικές αρμοδιότητες:

 • Παραλαβές α υλών, β υλών, υλικών συσκευασίας, παλετών
 • Διακίνηση των προϊόντων του εργοστασίου & προετοιμασία φορτίων
 • Έλεγχος αρτιότητάς & καταμέτρηση ποσοτήτων σε παραλαβές και αποστολές
 • Έλεγχος και τακτοποίηση της αποθήκης

Παροχές :

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Διαρκής εκπαίδευση, εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης νέων εργαζομένων.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση

Για να γίνεις μέλος της ομάδας μας μπορείς να στείλεις  το CV σου στο

📧 hr@forlabels.gr με την ένδειξη📍 #Warehouse

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

H forlabels είναι μια εταιρεία εφαρμογών συσκευασίας με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης : την παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας, αυτοκόλλητων ετικετών και θερμοσυρρικνούμενων sleeves. Αναπτύσσουμε με συνέπεια πλήθος προϊόντων και καινοτόμων εφαρμογών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας  Μηχανικό Ποιότητας, για το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας & Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών στο εργοστάσιο μας στο Σχηματάρι.

Προφίλ υποψηφίου :

 • Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Τεχνολογική κατεύθυνση.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Να εργάζεται και να αναπτύσσεται σε δυναμικό, multitasking περιβάλλον.
 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την συνεχή αλλαγή και τα d
 • Να θέτει και να υλοποιεί στόχους.
 • Να διαθέτει ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Παροχές :

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής εκπαίδευση
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
 • Ιδιωτική Ασφάλιση Υγείας

Για να γίνεις μέλος της ομάδας μας μπορείς να
στείλεις  το CV σου στο 📧hr@forlabels.gr με την ένδειξη 📍 #QUAENG