θέσεις εργασίας

Αγγελία

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ

H forlabels είναι μια εταιρεία εφαρμογών συσκευασίας με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης : την παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας, αυτοκόλλητων ετικετών και θερμοσυρρικνούμενων sleeves. Αναπτύσσουμε με συνέπεια πλήθος προϊόντων και καινοτόμων εφαρμογών. Δίνουμε έμφαση στην αριστεία και στην αποτελεσματικότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας  χειριστές και βοηθούς  Εκτυπωτικών & Λοιπών Μηχανών, για το εργοστάσιο της εταιρείας 📍 στο Σχηματάρι Βοιωτίας.

Προφίλ υποψηφίου :

 • Υπευθυνότητα, εργατικότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια.
 • Επικοινωνιακός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα με δυνατότητες συγκέντρωσης σε λεπτομερείς διαδικασίες.
 • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες.
 • Προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον επιθυμητή.
 • Κάτοικοι περιοχών Βοιωτίας ή και Χαλκίδας θα προτιμηθούν.

Παροχές :

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε τα βιογραφικά σας στο 📧 hr@forlabels.gr με την ένδειξη📍 #ΕΚΤΥΠ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

H forlabels είναι μια εταιρεία εφαρμογών συσκευασίας με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης : την παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας, αυτοκόλλητων ετικετών και θερμοσυρρικνούμενων sleeves. Αναπτύσσουμε με συνέπεια πλήθος προϊόντων και καινοτόμων εφαρμογών. Δίνουμε έμφαση στην αριστεία και στην αποτελεσματικότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας Ηλεκτρολόγο-Συντηρητή Μηχανημάτων, για το εργοστάσιο μας στο Σχηματάρι.

Προφίλ υποψηφίου :

 • Πτυχίο ΤΕΙ Μηχανολογίας/Μηχανικής ή Ηλεκτρολογίας/Μηχανικής
 • Γνώση μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών συστημάτων
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office suite)
 • Προϋπηρεσία σε θέση εφαρμογών εκτύπωσης και συσκευασίας ή αντίστοιχη σε τομέα συσκευασίας τροφίμων ή και καλλυντικών θα αξιολογηθεί θετικά.

Βασικές Αρμοδιότητες :

 • Μηχανολογική & ηλεκτρολογική συντήρηση των μηχανημάτων
 • Διαγνωστικός έλεγχος & επισκευή μηχανημάτων
 • Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού, ελεγχου παραγωγής.
 • Άμεση αποκατάσταση έκτακτων βλαβών κατά τη διάρκεια της βαρδιών του εργοστασίου
 • Τήρηση κανονισμών και προτύπων ασφάλειας

Παροχές :

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Για να γίνεις μέλος της ομάδας μας μπορείς να στείλεις  το CV σου στο 📧hr@forlabels.gr με την ένδειξη 📍 #ELECTR.ENG.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

H forlabels είναι μια εταιρεία εφαρμογών συσκευασίας με βασικούς τομείς δραστηριοποίησης : την παραγωγή εύκαμπτης συσκευασίας, αυτοκόλλητων ετικετών και θερμοσυρρικνούμενων sleeves. Αναπτύσσουμε με συνέπεια πλήθος προϊόντων και καινοτόμων εφαρμογών. Δίνουμε έμφαση στην αριστεία και στην αποτελεσματικότητα προϊόντων και υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας  Μηχανικό παραγωγής, για το τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας & Ανάπτυξης Νέων Εφαρμογών στο εργοστάσιο μας στο Σχηματάρι.

Προφίλ υποψηφίου :

 • Να εργάζεται και να αναπτύσσεται σε δυναμικό, multitasking περιβάλλον.
 • Να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την συνεχή αλλαγή, την πίεση και τα d
 • Να θέτει και να υλοποιεί φιλόδοξους στόχους.
 • Να πιστεύει στο ομαδικό πνεύμα την θετικότητα και την δύναμη της επικοινωνίας διατμηματικά.
 • Να είναι γλωσσομαθής.
 • Προϋπηρεσία σε θέση εφαρμογών εκτύπωσης και συσκευασίας ή αντίστοιχη σε τομέα συσκευασίας τροφίμων ή και καλλυντικών θα αξιολογηθεί θετικά.

Παροχές :

 • Πλήρης απασχόληση.
 • Συνεχής εκπαίδευση.
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Για να γίνεις μέλος της ομάδας μας μπορείς να
στείλεις  το CV σου στο 📧hr@forlabels.gr με την ένδειξη 📍 #QUAENG