θέσεις εργασίας

Θέσεις εργασίας στην Forlabels

1) ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ-ΕΠΟΧΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

H Forlabels είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα στον κλάδο της αυτοκόλλητης ετικέτας και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια σε τρέχοντα προϊόντα αλλά και σε νέα.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι (λειτουργία σε 3 βάρδιες).

  1. Βοηθό Χειριστή Εκτυπωτικής Μηχανής

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε θέση εργασίας με ενασχόληση σε εκτυπώσεις ή συσκευασίες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη: «ΕΚΤΥ».

  1. Εποχικό προσωπικό  

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε βιομηχανικό περιβάλλον και η εντοπιότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα με την ένδειξη: «ΕΠΟΧ».

Διαθέσιμο email για την αποστολή βιογραφικών: secretary@forlabels.gr


2)  ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

H Forlabels είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα στον κλάδο της αυτοκόλλητης ετικέτας και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια σε τρέχοντα προϊόντα αλλά και σε νέα.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει για το Prepress, Γραφίστα- Τεχνικό Επεξεργασίας Αρχείων. Συστημικό περιβάλλον του Prepress: ArtPro, Nexus, Automation Engine, WebCenter και Adobe Suite.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο secretary@forlabels.gr με την ένδειξη: PRE.


3) ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

H Forlabels είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα στον κλάδο της αυτοκόλλητης ετικέτας και της εύκαμπτης συσκευασίας.

Αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια σε τρέχοντα προϊόντα αλλά και σε νέα.

Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει μηχανικό παραγωγής για το εργοστάσιο στο Σχηματάρι.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να:

  • Να μπορεί να εργαστεί και να αναπτυχθεί σε δυναμικό, ευμετάβλητο και multitasking περιβάλλον.
  • Να μπορεί να διαχειρίζεται αποτελεσματικά την αλλαγή, την πίεση και τα deadlines.
  • Να θέτει και να υλοποιεί φιλόδοξους στόχους.
  • Να λειτουργεί και να σκέφτεται αποτελεσματικά και κατά περίπτωση in the box αλλά και out of the box.
  • Να είναι ομαδικός και να επικοινωνεί ικανοποιητικά με το προσωπικό της παραγωγής. αλλά και με τα υπόλοιπα τμήματα.
  • Να γνωρίζει άριστα αγγλικά.

Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε θέση εργασίας με ενασχόληση σε εκτυπώσεις ή στη συσκευασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο secretary@forlabels.gr με την ένδειξη: indeng