Ετικέτα Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label)

Η ετικέτα Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label) προσφέρει στις συσκευασίες των προϊόντων ατομικής φροντίδας τη δυνατότητα να παρέχουν στους καταναλωτές την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση που απαιτούν.

Έτσι η συσκευασία γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ αφού διαθέτει τον απαραίτητο χώρο ώστε να αξιοποιήσει όλα τα «όπλα» του προϊόντος για να ενημερώσει και να πείσει τον καταναλωτή, όπως:

  • οδηγίες χρήσης
  • βασικά συστατικά
  • επιστημονικές πληροφορίες
  • φωτογραφίες κ.λπ.