Ετικέτα Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label) – booklet

Η ετικέτα Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label) προσφέρει στις συσκευασίες των προϊόντων ατομικής φροντίδας τη δυνατότητα να παρέχουν στους καταναλωτές την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πληροφόρηση που απαιτούν.

Έτσι η συσκευασία γίνεται ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ αφού διαθέτει τον απαραίτητο χώρο ώστε να αξιοποιήσει όλα τα «όπλα» του προϊόντος για να ενημερώσει και να πείσει τον καταναλωτή, όπως:

  • οδηγίες χρήσης
  • βασικά συστατικά
  • επιστημονικές πληροφορίες
  • φωτογραφίες κ.λπ.

… και Formore booklet για ακόμα περισσότερο χώρο

Η FORLABELS προσφέρει ακόμα και την ετικέτα Formore booklet με πολλές περισσότερες σελίδες, ένα βιβλίο ολόκληρο για το προϊόν σας. Έτσι μπορείτε να προσθέσετε:

  • περισσότερες γλώσσες
  • φωτογραφίες
  • προωθητικές ενέργειες (bar codes, διαγωνισμούς κ.λπ.)
  • πλήρη γκάμα των προϊόντων της σειράς κ.λπ.