Ετικέτα Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label) – booklet

Τα προϊόντα τροφίμων είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγαλύτερη πληροφόρηση από όση ενδεχομένως μπορεί να χωρέσει μια κλασική ετικέτα. Η ετικέτα Formore με  3 ή 5 σελίδες (peel off label) της FORLABELS δίνει τη λύση όταν απαιτείται εκτενέστερη πληροφόρηση του καταναλωτή και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος. Έτσι μπορεί να συμπεριλάβει στοιχεία και πληροφορίες, όπως:

 • συνταγές,
 • οδηγίες χρήσης,
 • φωτογραφίες τελικού προϊόντος,
 • διαθρεπτικά στοιχεία,
 • συστατικά,
 • βάρος,
 • ημερομηνία λήξης, κ.λπ.

… και Formore booklet για ακόμα περισσότερο χώρο

Εκτός από τη Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label), η FORLABELS σας προσφέρει και την ετικέτα Formore booklet με περισσότερες σελίδες για τις περιπτώσεις που απαιτείται ακόμα περισσότερος χώρος. Έτσι μπορείτε να προσθέσετε:

 • διαφορετικές γλώσσες,
 • διαγωνισμούς,
 • προσφορές
 • πολιτική ποιότητας,
 • στοιχεία εταιρείας
 • στοιχεία παραγωγών κ.λπ.