Ετικέτα Formore 3 ή 5 σελίδων (peel off label)

Τα προϊόντα τροφίμων είναι ένας τομέας που απαιτεί μεγαλύτερη πληροφόρηση από όση ενδεχομένως μπορεί να χωρέσει μια κλασική ετικέτα. Η ετικέτα Formore με  3 ή 5 σελίδες (peel off label) της FORLABELS δίνει τη λύση όταν απαιτείται εκτενέστερη πληροφόρηση του καταναλωτή και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χώρος. Έτσι μπορεί να συμπεριλάβει στοιχεία και πληροφορίες, όπως:

  • συνταγές,
  • οδηγίες χρήσης,
  • φωτογραφίες τελικού προϊόντος,
  • διαθρεπτικά στοιχεία,
  • συστατικά,
  • βάρος,
  • ημερομηνία λήξης, κ.λπ.