Αίτημα Προσφοράς

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ποσότητα/είδος
ποσότητα/είδος
ποσότητα/είδος
ποσότητα/είδος
- δείτε τι είναι το βήμα -
- δείτε τι είναι το ύψος -
Έχετε επιλέξει: 1
Ενδέχεται να διαφοροποιηθεί μετά την παραλαβή του επεξεργάσιμου αρχείου και ανάλογα με την μέθοδο εκτύπωσης.

Επιπλέον επεξεργασία/ Φινίρισμα

Ενημερωθείτε για την Τεχνική Εκτύπωσης Mosaic
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ