Θερμοσυρρικνούμενη ετικέτα shrink sleeve

Η θερμοσυρρικνούμενη (shrink sleeve) ετικέτα της FORLABELS είναι ίσως η ιδανικότερη λύση για να υποστηρίξει προωθητικές ενέργειες πάνω σε μια συσκευασία προϊόντος.

Η θερμοσυρρικνούμενη (shrink sleeve) ετικέτα της FORLABELS είναι ίσως η ιδανικότερη λύση για να υποστηρίξει προωθητικές ενέργειες πάνω σε μια συσκευασία προϊόντος.

Καθώς «φοριέται» στο σώμα του περιέκτη εφαρμόζοντας σε όλη την επιφάνειά του:

  • προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια για μηνύματα και όρους διαγωνισμών
  • μπορεί να ενσωματώσει προωθητικά δώρα
  • μπορεί να ενώσει δύο ή και περισσότερες συσκευασίες για προσφορές (1+1 προϊόντα)