Εξυπηρέτηση μικρών πελατών και κωδικών

Για μας στη Forlabels δεν υπάρχουν μικροί και μεγάλοι πελάτες. Υπάρχουν μικρές και μεγάλες σημαντικές όμως ανάγκες  που ξέρουμε ότι πρέπει να καλύψουμε με την ίδια συνέπεια και τον ίδιο επαγγελματισμό. Είμαστε δίπλα στους μικρούς πελάτες στο ξεκίνημά τους και στηρίζουμε τις ανάγκες τους, αλλά και δίπλα στους μικρούς κωδικούς των μεγάλων μας πελατών.