Καινοτομίες

Open mind projects - Κάνουν τη συσκευασία εργαλείο marketing
Facepack - Επικοινωνία face to face προϊόντος και καταναλωτή
Boost your brand - Λύσεις που δημιουργούν μια εξαιρετική εικόνα και προωθούν τα εξαιρετικά προϊόντα
MOSAIC - Κάντε τη διαφορά με την τεχνική mosaic
Variable Data, εκτύπωση μεταβλητών δεδομένων
Metalic Color Effect Selector Book