Ασφάλεια

Ασφάλεια στην Forlabels

Για να επιτευχθεί το αυτονόητο, δηλαδή η απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η απόλυτη ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Αυτός ήταν βασικός όρος για την εταιρία από την πρώτη μέρα της λειτουργίας της. Ακόμα μεγαλύτερη φροντίδα σ’ αυτόν τον τομέα δόθηκε από τότε που η εταιρία μεταφέρθηκε στις σημερινές εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι.