Εκπαιδευτική Υποστήριξη με Σεμινάρια & Παρουσιάσεις

Η FORLABELS θεωρεί την εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της βασικά στοιχεία για την ανάπτυξή της και κυρίως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει συνεχείς εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια.

Παράλληλα θεωρεί σημαντική και την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πελατών της, στον τομέα της παραγωγής και του μάρκετινγκ, πάνω στις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά στις αυτοκόλλητες ετικέτες και τη συσκευασία.

Έτσι με μια σειρά παρουσιάσεων στα Τμήματα Πωλήσεων και μάρκετινγκ των πελατών, προμηθευτών και παραγωγών της, προσπαθεί να κρατά ενήμερα τα στελέχη τους για τις εξελίξεις σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται συνεχώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Το παρόν έγγραφο αποτελεί την Πολιτική Εκπαιδευτικών Επισκέψεων στην εργοστασιακή μονάδα της forlabels και αφορά την υποδοχή ομάδων επισκεπτών  που διοργανώνονται σε συνεννόηση με αντίστοιχο συντονιστή/τρια της ομάδας.

Αντικείμενο επισκέψεων

Ο σκοπός των επισκέψεων είναι εκπαιδευτικός και αφορά την ξενάγηση των επισκεπτών στην εργοστασιακή μονάδα της forlabels και τη γνωριμία τους με τις ασκούμενες δραστηριότητες, την ετικετοποιΐα, τις ετικέτες και τα υλικά συσκευασίας, τον χώρο της βιομηχανίας, και τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Σε ποιους απευθύνονται οι επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις στην εργοστασιακή μονάδα της εταιρείας απευθύνονται σε ομάδες μαθητών σχολείων δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, και διευθετούνται μετά από συνεννόηση με την εταιρεία.

Χρόνος διεξαγωγής, διάρκεια και πρόγραμμα επίσκεψης

Ο χρόνος διεξαγωγής, η διάρκεια και το πρόγραμμα επίσκεψης καθορίζονται ανάλογα με τη σύνθεση και την ηλικία της ομάδας.

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται κατά τους μήνες Οκτώβριο έως Απρίλιο. Δεν πραγματοποιούνται ομαδικές επισκέψεις κατά τη διάρκεια των περιόδων όπου συνήθως λαμβάνονται άδειες από το προσωπικό (καλοκαιρινή περίοδος, Πάσχα, Χριστούγεννα)

Επίσης, δεν πραγματοποιούνται επισκέψεις κατά τις αργίες, καθώς και μέρες κατά τις οποίες λόγω άλλων υποχρεώσεων η εταιρεία κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί.

Μέγεθος ομάδας επισκεπτών

Σε μία επίσκεψη είναι δυνατό να προσέλθει στους χώρους του εργοστασίου μία ομάδα επισκεπτών με μέγιστο αριθμό 25 άτομα.

Υποχρεώσεις συνοδών ομάδων

 1. Κάθε ομάδα μαθητών που επισκέπτεται το εργοστάσιο πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τουλάχιστον δύο ενήλικες (αν πρόκειται για μαθητές) μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου ή έναν (1) συνοδό μέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού του ιδρύματος (αν πρόκειται για φοιτητές).
 2. Οι συνοδοί είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη άφιξη της ομάδας στο εργοστάσιο και την αποχώρησή εντός του χρονικού πλαισίου που έχει συμφωνηθεί.
 • Οι συνοδοί φέρουν ευθύνη για την τήρηση της ησυχίας από τους μαθητές/φοιτητές εντός του εργοστασίου, για την τήρηση από τους μαθητές/φοιτητές των κανόνων ασφαλείας που ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, καθώς και για τη γενική αρμόζουσα συμπεριφορά και συμμόρφωση των μαθητών/φοιτητών.
 1. Ενδεικτικά, οι συνοδοί οφείλουν να ενημερώσουν εκ των προτέρων τους μαθητές/φοιτητές τους (και να διασφαλίζουν) ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και παραμονής τους στους χώρους του εργοστασίου:
 • δεν επιτρέπεται η μεταφορά και κατανάλωση τροφίμων ή ποτών,
 • δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών,
 • δεν επιτρέπεται η οπτικογράφηση ή ηχογράφηση,
 • δεν επιτρέπεται να αγγίζουν κανένα μηχάνημα ή υλικό που χρησιμοποιείται στο εργοστάσιο,
 • πρέπει να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις του προσωπικού του εργοστασίου.
 1. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι μαθητές έχουν οποιεσδήποτε ειδικές ανάγκες, οι συνοδοί έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν έγκαιρα τον Υπεύθυνο της εγκατάστασης, ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, είτε πρόκειται για θέματα πρόσβασης στο κτίριο και τους χώρους του, είτε πρόκειται για γενικά θέματα ασφάλειας και ικανοποίησης τέτοιων αναγκών, κ.ά.
 2. Σε περίπτωση που το εργοστάσιο κρίνει ότι η επίσκεψη της ομάδας μαθητών/φοιτητών προκαλεί οποιαδήποτε θέμα ασφαλείας για το προσωπικό, τα παραγόμενα προϊόντα ή ακόμα και τους ίδιους τους επισκέπτες ή παρεμποδίζει με οποιονδήποτε τρόπο την ομαλή της λειτουργία, δύναται να διακόψει την επίσκεψη και να ζητήσει από τους συνοδούς την άμεση αποχώρηση της ομάδας.

Διευθέτηση εκπαιδευτικής επίσκεψης

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί εκπαίδευσης μπορούν να αποστείλουν σχετικό αίτημα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εταιρείας. Η Εταιρεία επικοινωνεί με τον ενδιαφερόμενο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών για όλες τις σχετικές διευθετήσεις.

Η υποβολή αίτησης δεν συνεπάγεται την επιβεβαίωση πραγματοποίησης της επίσκεψης. Αυτή γίνεται μετά από συνεννόηση και οριστική επιβεβαίωση της Εταιρείας.

Η εταιρεία διασφαλίζει ότι το κατάλληλο προσωπικό υποστήριξης είναι στη διάθεσή της των επισκεπτών για να παρέχει το σωστό είδος καθοδήγησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο χώρο.

Η εταιρεία λαμβάνει μέριμνα για την ενημέρωση των επισκεπτών σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούν.