Εκπαιδευτική Υποστήριξη με Σεμινάρια & Παρουσιάσεις

Η FORLABELS θεωρεί την εκπαίδευση και τη συνεχή επιμόρφωση των στελεχών της βασικά στοιχεία για την ανάπτυξή της και κυρίως για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει συνεχείς εκπαιδευτικές ημερίδες και σεμινάρια.

Παράλληλα θεωρεί σημαντική και την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πελατών της, στον τομέα της παραγωγής και του μάρκετινγκ, πάνω στις τελευταίες εξελίξεις σε ότι αφορά στις αυτοκόλλητες ετικέτες και τη συσκευασία.

Έτσι με μια σειρά παρουσιάσεων στα Τμήματα Πωλήσεων και μάρκετινγκ των πελατών, προμηθευτών και παραγωγών της, προσπαθεί να κρατά ενήμερα τα στελέχη τους για τις εξελίξεις σε ένα τοπίο που μεταβάλλεται συνεχώς.