Προεπισκόπηση Shrink Sleeve με 3D Video

Η εταιρία υποστηρίζοντας, τις θερμοσυρρικνούμενες ετικέτες shrink sleeve εφαρμόζει μια πρωτοποριακή υπηρεσία με 3D Video στο οποίο απεικονίζεται η ολοκληρωμένη εικόνα της συσκευασίας τους μετά την εφαρμογή της shrink sleeve ετικέτας. Έτσι μπορεί να έχει σωστή εικόνα του αποτελέσματος στην οθόνη του υπολογιστή πριν πάρει την απόφασή του να προχωρήσει στην εφαρμογή αυτή ή να κάνει όποια διόρθωση επιθυμεί πριν την εκτύπωση.