Ιστορικό

Η FORLABELS ιδρύθηκε το 1986 και από τα πρώτα της βήματα, επιδίωξε την ισχυρή διαφοροποίηση μέσα από μια φιλοσοφία που τοποθετεί στο επίκεντρο τον πελάτη,  την επιχειρηματική ηθική και την εμπιστοσύνη στους ανθρώπους και στις δυνατότητές τους.

Ιστορικό της Forlabels

Με αυτές τις αρχές και τις επιχειρηματικές πρακτικές μέχρι σήμερα, η εταιρία αναπτύσσεται συνεχώς, έχοντας πλέον μεταφερθεί σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, και αυξάνοντας σημαντικά τις πωλήσεις της, κάθε χρόνο.

Ιστορικό της Forlabels

Στη FORLABELS συνεργαζόμαστε με τους πελάτες μας για την ανάπτυξη των ενδεδειγμένων λύσεων και εφαρμογών συσκευασίας. Ο στόχος μας δεν είναι να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους, αλλά να τις ξεπεράσουμε.

Αναζητάμε την καινοτομία, αναλύουμε την αγορά και επενδύουμε σε νέες τεχνολογίες, ώστε να μεγιστοποιούμε την προστιθέμενη αξία που τους προσφέρουμε και να τους βοηθάμε να διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό τους.