Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Οι συνεργάτες της εταιρίας βρίσκονται πάντα δίπλα σας και σας συμβουλεύουν για τα ενδεδειγμένα υλικά, αλλά και σε ότι αφορά στις προεκτυπωτικές εργασίες καθώς και στις εκτυπωτικές μεθόδους που ταιριάζουν στη συσκευασία του δικού σας προϊόντος, λαμβάνοντας πάντα υπ’ όψη τις συνθήκες αποθήκευσης, διανομής ή τα συστήματα επικόλλησης που διαθέτετε.

Επίσης σας ενημερώνουν για τις εφαρμογές και τις δυνατότητες που σας δίνουν την ευκαιρία να δημιουργήσετε ελκυστικές συσκευασίες που διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.

Ακόμα, συνεργαζονται μαζί σας και  παρέχουν τεχνική υποστήριξη που αφορά στη σωστή επικόλληση της ετικέτας, την εφαρμογή των shrink sleeve ετικετών και τη σωστή χρήση των εύκαμπτων υλικών.