Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό FORLABELS  καλύπτουν σε υψηλό βαθμό τις ανάγκες του νευραλγικού τομέα της βιομηχανίας φαρμακευτικών προϊόντων.

Για μας η σωστή επιλογή των κατάλληλων υλικών για κάθε συσκευασία αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για τη σωστή συμπεριφορά μιας ετικέτας. Για το σκοπό αυτό, πριν προτείνουμε το κατάλληλο υλικό μελετάμε στοιχεία όπως το σχήμα του περιέκτη, τις συνθήκες επικόλλησης, αλλά και τις συνθήκες αποθήκευσης μεταφοράς καθώς και τον τρόπο χρήσης του προϊόντος

Η συνεργασία μας με τα τμήματα παραγωγής των πελατών μας στο φαρμακευτικό τομέα είναι συνεχής με στόχο την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και ταχύτητα κατά τη διαδικασία επικόλλησης των ετικετών.