Εγκαταστάσεις

Οι ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της εταιρίας βρίσκονται στο Σχηματάρι Βοιωτίας σε έκταση 6.700 τ.μ. με κτίριο 3.500 τ.μ. που περιλαμβάνει τα γραφεία και μια νέα, σύγχρονη και αυτοματοποιημένη γενιά μηχανολογικού εξοπλισμού.

Εγκαταστάσεις Forlabels

Για την επίτευξη των στόχων μας φροντίζουμε να ακολουθούμε τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες στον τεχνικό, αλλά και στον οργανωτικό τομέα.

Η εταιρία διαθέτει για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας:

 • Δυνατότητα σχεδιασμού custom εφαρμογών
 • Finishing & laminating
 • Πλήρως εξοπλισμένο τμήμα Prepress με δυνατότητα σχεδιασμού απλών εικαστικών, διόρθωσης και τεχνικής επεξεργασίας αρχείων
 • Digital Flexoplate eco engraving
 • Web center για την on line και real time παρακολούθηση των εργασιών
 • Υψηλή αυτοματοποίηση στη διοίκηση, ώστε να προάγεται η μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα και η αποτελεσματικότητα του χρόνου και των πόρων
 • R&D για την ανάλυση των αναγκών και την υποστήριξη και την τεκμηρίωση στη διαδικασία σχεδιασμού νέων εφαρμογών
 • Eκτύπωση UV FLEXO 1 έως 10plus χρώματα.
 • Digital printing (HP Indigo, Xeikon)
 • Οργανωμένο τμήμα Prepress με 6 σταθμούς εργασίας
 • Υψηλό βαθμό εξειδίκευσης αλλά ταυτόχρονα και αυτοματισμούς που διασφαλίζουν την αποφυγή  λαθών σε επαναληπτικές εργασίες και την αύξηση της παραγωγικότητας.