Περιβάλλον

Forlabels και Περιβάλλον

Όλες οι δραστηριότητες της εταιρίας γίνονται με προϋπόθεση τη χρήση πρώτων υλών φιλικών προς το περιβάλλον, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Τα υλικά που προκύπτουν μετά την αρχική επεξεργασία και μπορούν να πάνε για ανακύκλωση, όπως αποκόμματα χαρτιών ή συνθετικών υλικών, συλλέγονται και παραδίδονται σε εταιρίες με τις οποίες έχουν συναφθεί συμβάσεις, για να προωθηθεί η επαναχρησιμοποίησή τους.

Τα απορρίμματα παραλαμβάνονται από εξειδικευμένη εταιρία για την ελεγχόμενη προώθησή τους με την οποία επίσης έχει γίνει σύμβαση.

Συνεργάτης της εταιρίας είναι επιφορτισμένος με την τήρηση όλων των κανόνων.