Εύκαμπτη ταινία για συσκευασίες δίχτυ

Εκτύπωση σε εύκαμπτη ταινία που καλύπτει συσκευασίες σε δίχτυ για εσπεριδοειδή, πατάτες, κρεμμύδια