Ετικέτες reclosable

Ετικέτες για προϊόντα που καταναλώνονται τμηματικά με το υπόλοιπο μέρος του προϊόντος να παραμένει στον περιέκτη, όπως: προϊόντα ατομικής φροντίδας, φαρμακευτικά προϊόντα, συσκευασίες wet wipes.