Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό

Οι αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό FORLABELS καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της ιδιαίτερα απαιτητικής βιομηχανίας προϊόντων, όπως:

  • απορρυπαντικά
  • χημικά
  • χρώματα
  • λιπαντικά
  • φυτοφάρμακα

Είναι φανερό ότι η φύση των προϊόντων αυτών και οι πολλοί και διαφορετικοί περιέκτες  απαιτούν ξεχωριστή μελέτη για την ιδανική επιλογή των υλικών κατασκευής και εκτύπωσης μιας αυτοκόλλητης ετικέτας.

Για το σκοπό αυτό μελετάμε το σχήμα του περιέκτη και λαμβάνουμε υπόψη τις συνθήκες που αφορούν στην επικόλληση, εμφιάλωση, αποθήκευση, μεταφορά και χρήση.

Επίσης, συνεργαζόμαστε σταθερά με το τμήμα παραγωγής των πελατών μας, συμβάλλοντας στην  καλύτερη λειτουργικότητα των μηχανημάτων εφαρμογής (ετικετέζες, συστήματα επικόλλησης) και στην επίτευξη υψηλών ταχυτήτων επικόλλησης.