Ετικέτες reclosable

Ετικέτες για προϊόντα που καταναλώνονται τμηματικά με το υπόλοιπο μέρος του προϊόντος να παραμένει στον περιέκτη, όπως: φαρμακευτικά προϊόντα, προϊόντα ατομικής φροντίδας, συσκευασίες wet wipes.