Εξυπηρέτηση παραπόνων

Η forlabels δεσμεύεται να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και είναι ανοιχτή στην αποδοχή σχολίων και παρατηρήσεων σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις επιδόσεις και το προσωπικό της αποβλέποντας στη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες, καθώς και την ενίσχυση της οργάνωσης, της αποτελεσματικότητας και των επιδόσεών της.

Η forlabels δεσμεύεται για τη διαχείριση του συνόλου των παραπόνων των πελατών με σεβασμό, επαγγελματικότητα, αποτελεσματικότητα και δίκαιο τρόπο.

Στις περιπτώσεις που αυτό είναι δυνατό, η forlabels επιβεβαιώνει στον παραπονούμενο την παραλαβή του παραπόνου και παρέχει σε αυτόν ενημέρωση σχετικά με τον χειρισμό του παραπόνου.

H αποστολή των παραπόνων, συστήνεται, να γίνεται με αποστολή e-mail, στο αρμόδιο στέλεχος από το Customer Service, που έχει την ευθύνη για τον κάθε πελάτη.