Τμήμα έρευνας και ανάπτυξης

H FORLABELS προσανατολισμένη στην καινοτομία, με στόχο την υψηλή ανταγωνιστικότητα, αλλά και τις καλύτερες υπηρεσίες προς τους πελάτες της, επενδύσει συνεχώς στην έρευνα και την ανάπτυξη. Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της εταιρίας διερευνά συνεχώς τις νέες εξελίξεις που αφορούν στα νέα υλικά, σε νέους μεθόδους εκτύπωσης στη διασφάλιση της ποιότητας, σε νέες καινοτόμες συσκευασίες.

Παράλληλα διερευνά και εισηγείται όλες τις απαραίτητες τεχνολογικές επενδύσεις που μπορούν να υποστηρίξουν όλα τα παραπάνω.