Θερμοσυρρικνούμενη ετικέτα shrink sleeve

Ετικέτα που «φοριέται» στο σώμα του περιέκτη και ύστερα από θερμοσυρρίκνωση «αγκαλιάζει» όλη την επιφάνειά του. Έτσι σας απελευθερώνει από τα αυστηρά όρια της επίπεδης ή κυλινδρικής επιφάνειας και προσφέρει μεγαλύτερο χώρο για περισσότερες πληροφορίες και καλύτερη εικαστική αξιοποίηση της συσκευασίας σας.

Ένα εξαιρετικό εργαλείο για ελκυστικές συσκευασίες που ξεχωρίζουν.

Λειτουργεί και ως ταινία ασφαλείας προστατεύοντας από το άνοιγμα, το καπάκι ή το πώμα της  συσκευασίας.