Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό

Αυτοκόλλητες ετικέτες σε ρολό που καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες της βιομηχανίας των logistics.

Ένας από τους πιο σύγχρονους και διαδεδομένους τρόπους σήμανσης ενός προϊόντος.

Επιλέγουμε τα κατάλληλα υλικά για κάθε συσκευασία μετά από μελέτη του περιέκτη και των συνθηκών επικόλλησης, εμφιάλωσης, αποθήκευσης και χρήσης των προϊόντων.

Συνεργαζόμαστε με το τμήμα logistics των πελατών μας για καλύτερη λειτουργικότητα στα μηχανήματα εφαρμογής (ετικετέζες, συστήματα επικόλλησης) καλύπτοντας υψηλές ταχύτητες επικόλλησης.