Σύστημα ελέγχου ποιότητας

Στη Forlabels o έλεγχος της ποιότητας ξεκινά από την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την υπευθυνότητα των στελεχών, την απαρέγκλιτη τήρηση των συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και καταλήγει στην επένδυση σε υψηλής τεχνολογίας σύστημα ελέγχου της ποιότητας που αναβαθμίζεται συνεχώς.

Σύστημα ελέγχου ποιότητας της Forlabels

Η εταιρία χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου ποιότητας AVT, του μεγαλύτερου προγραμματιστή και κατασκευαστή αυτόματων συστημάτων ελέγχου πού αφορούν  στη συσκευασία και τις ετικέτες, στον κόσμο.

Το σύστημα με κάμερες υπερυψηλών ταχυτήτων και λογισμικό επεξεργασίας εικόνας, ελέγχει όλη τη διαδικασία ροής των εργασιών, από τον έλεγχο των κειμένων, της εικόνας, των υλικών, του bar code και εντοπίζει, ακόμα και το παραμικρό λάθος.

Με τον τρόπο αυτό, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος να φτάσει σε σας έστω και μια ετικέτα που να μη συμφωνεί με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί.