Οργάνωση

Η εταιρία εφαρμόζει σύγχρονες αντιλήψεις και μεθόδους για την εσωτερική της οργάνωση, ώστε να προστατεύει και το προϊόν της, αλλά και τον πελάτη της.

Στην πράξη αυτό εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και συνέπεια, έτσι που ανεξάρτητα από τον όγκο της δουλειάς και τους χρονικούς περιορισμούς, το αποτέλεσμα να είναι αυτό που πρέπει.

H οργάνωση της Forlabels

Συστήματα υποδομής

Σε επίπεδο οργάνωσης η εταιρεία υλοποιεί μια επένδυση η οποία με την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων στην πλήρη τους ανάπτυξη, θα διασφαλίζει:

  • Μέτρηση και έλεγχο της συνολικής απόδοσης
  • Υψηλή παραγωγικότητα αναφορικά με την εσωτερικές διαδικασίες
  • Ελαχιστοποίηση του χρόνου μεταξύ αιτήματος πελάτη και υλοποίησης
  • Έλεγχο και βελτιστοποίηση κόστους
  • Έλεγχο και ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων
  • Υλοποίηση ενός δομημένου συστήματος συνεχούς βελτίωσης