θέσεις εργασίας

Γραφίστας – Τεχνικός Επεξεργασίας Αρχείων για το Prepress

H FORLABELS S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και flexible packaging. Λειτουργεί στο Σχηματάρι Βοιωτίας και είναι συνεχώς και σταθερά αναπτυσσόμενη.

Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει για το Prepress, Γραφίστα- Τεχνικό Επεξεργασίας Αρχείων. Συστημικό περιβάλλον του Prepress: ArtPro, Nexus, Automation Engine, WebCenter και Adobe Suite.

Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα προϊόντα. Υλοποιεί ένα πλάνο επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τομείς IS/IT. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο secretary@forlabels.gr με την ένδειξη: PRE.

 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

H FORLABELS S.A. είναι παραγωγική εταιρία με συνεχή δραστηριότητα 30 χρόνων και πλέον στο labeling και flexible packaging. Λειτουργεί στο Σχηματάρι Βοιωτίας και είναι συνεχώς και σταθερά αναπτυσσόμενη.

Για την κάλυψη των αναγκών του οικονομικού τμήματος επιθυμεί να προσλάβει:

Βοηθό Λογιστή/Λογίστρια.

Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος ιδανικά θα πρέπει να:

  • Είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ αντίστοιχης κατεύθυνσης
  • Έχει προϋπηρεσία σε βιβλία Γ’ Κατηγορίας
  • Έχει άριστη γνώση Αγγλικών
  • Έχει γνώσεις έκδοσης και αποστολής δηλώσεων ΦΠΑ, ΦΜΥ, INTRASTAT
  • Μπορεί να λειτουργεί σε δυναμικό, περιβάλλον.
  • Θέτει και να υλοποιεί φιλόδοξους στόχους.
  • Έχει νοοτροπία συνεχούς βελτίωσης
  • Έχει γνώσεις μισθοδοσίας και αποθήκης
  • Διαχειρίζεται συμφωνίες πελατών-προμηθευτών, τραπεζών, αξιόγραφα

Η εταιρεία αναπτύσσεται σταθερά και με συνέπεια και στα παραδοσιακά της προϊόντα αλλά και σε νέα προϊόντα. Υλοποιεί ένα πλάνο επενδύσεων σε μηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και σε τομείς IS/IT. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην εξυπηρέτηση των πελατών, στην ταχύτητα, στην αποτελεσματικότητα, στην υψηλή απόδοση και την καινοτομία. Θα εκτιμηθεί επίσης εμπειρία στο SAP Business One.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους στο secretary@forlabels.gr έως τις 28/2/2017 με την ένδειξη: ACC.